Kemer & Sütun Modelleri

Kemer & Sütun

Granit Sütun

Kemer & Sütun

Limra Kemer

Kemer & Sütun

Limra Sütun

Kemer & Sütun

Mermer Kemer

Kemer & Sütun

Mermer Sütun

Kemer & Sütun

Traverten Kemer

Kemer & Sütun

Traverten Sütun


Kemer ve Sütun

Natürel taşların kullanıldığı yerlerden birisi de kemer ve kolonlardır. Tarihî bir özellik taşıyan kemer kolon günümüzde de mimarî yapılarda dekorasyon emeli ile kullanılmakta.

Geçmişten günümüze kullanım emeli değişmeden varlığını sürdüren kemer ve kolonlar yapıların daha ihtişamlı bir görünüme kavuşmasını sağlayan unsurlardır.

Kolon Sütun Nedir, Ne İşe Yarar?

Kolon yapıları ayakta yakalamak emeli ile geliştirilmiş bir destek personelidir. Kemer kolon taş, mermer ya da ahşaptan yapılabilir. Uygulanacağı alana uygun olarak yapılan kolonlar daire kesitli, tek parça, parçalı ve ince-uzun formda planlanabilir.

Genel olarak üç parçadan oluşan mimarî ögelerdir. Sütun parçaları şunlardır: başlık, gövde ve kaide. İki sütunun birleştirici unsuru ise kemerdir. Kemer, yarım ay biçiminde olabileceği gibi basık çarpık ve yonca yaprağı biçiminde de olabilir.

Mimarlık tarihinin en daha önceki unsurlarından biri olan kolon ve kemerler hemen hemen her kültür etrafında kullanılmış ve üslup tanımlayıcı özellik göstermiştir.

Tarih evveli çağlarda barınma ve korunma emeli ile çadır kurmada kullanılan bu mahsuller daha sonra mimarî üslup tanımlayıcı yapı unsurları olmuştur.

Natürel Taş Yapı Destek Personelleri

Natürel taşların mimarî yapılarda kullanılması yeni ve çağdaş yapı elamanlarının üretilmesi neticesini doğurmuştur. Günümüzde hem ziynet ve dekorasyon hem de mimarî üslup emeli ile sütunlar kullanılmaya devam etmektedir.

Büyük ve şık konferans salonlarında, bekleme salonlarında, kamu müessese ve kuruluşlarının resepsiyon salonlarında, otellerde ve eş mekanlarda özel tasarım sütunlara yer verilmekte.

Mermer, granit, traverten gibi natürel taşlar mimarî kolon ve kemer uygulamalarında da sıklıkla kullanılmakta. Bu taşlar özellikle sarih alanlarda yer alan yapı destek uygulamalarında sıkça kullanılıyor.

Mermer Kolon

Mermer sütunlar camilerde ve büyük salonlarda kullanılan kolon cinsidir. Uygulama yapılacak alanla geçimli olarak değişik renk ve modellerde imali yapılan bu mahsuller, uygulandığı alana hem görsel olarak ekstra hoşluk katar hem de uygulandığı alanın bedelini artırır.

İki cins mermer kolon vardır: kaide üzerine oturtulanlar ve kaidesiz olanlar. Uygulama emeline göre ise bina yükü taşıma sütunları, mermer sütunlar, ziynet emelli, işlemeli, kanallı, traverten, limra, kanallı mermer, mükarnas vb. başlıklar altında araştırılır.

Kemer Yapımında Kullanılan Taş Cinsleri

Mimarî yapılarda kolonların birleştirilmesini sağlayan unsur kemerlerdir. İlk olarak Mezopotamya’da ortaya çıkan kemerler mimarî üslupları tanımlayan yapı uygulamalarından birisidir.

Günümüzde de özgün mimarlık uygulamalarında kemer ve kolonlardan yararlanılmaya devam ediyor. Kemerler mermer, traverten, granit, limra gibi natürel taşlardan hazırlanabilir.

Bu taşların kolay bulunabilir olması, kolay işlenmesi ve şekillendirilmesi kemer kolon uygulamalarında kullanılmasına neden olmuştur. Kemerler, yapımda kullanılan taş cinsine göre mermer kemer, granit kemer, limra kemer, traverten kemer gibi adlandırılır.

Yapı uygulamalarında sıklıkla seçim edilen natürel taşlar natürel oldukları kadar sağlam ve dayanıklı olmaları sebebiyle mimarî kemer uygulamalarında da seçim edilen mahsullerdir.